Arbeidsongeschiktheid van de DGA is een risico voor pensioen in eigen beheer


Arbeidsongeschiktheid van de DGA is een van de risico's voor pensioen in eigen beheer. Het risico is aanwezig dat de BV bij arbeidsongeschiktheid van de DGA over onvoldoende middelen beschikt. De inkomsten in de BV komen bij arbeidsongeschiktheid van de DGA onder druk te staan.

Ook voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid in eigen beheer geldt dat de BV vaak niet in staat zal zijn om gedurende een langere periode aan deze verplichting te kunnen voldoen.

Als vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar is ondergebracht, dan wordt de opbouw van pensioen tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode door de verzekeraar voortgezet. Verzekeren van het pensioen van de DGA is een manier om dit risico te beperken.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.