Arbeidsongeschiktheidscriterium


De mate van arbeidsongeschiktheid wordt eerst bepaald voordat een uitkering op de AOV wordt uitgekeerd. De mate van arbeidsongeschiktheid kan op verschillende manieren worden vastgesteld.

  • Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld in hoeverre het beroep dat de verzekerde uitoefende voor zijn arbeidsongeschiktheid kan worden uitgeoefend. Wanneer dit niet meer mogelijk is zal de verzekerde arbeidsongeschikt worden verklaard.
  • Bij passende arbeid wordt een verzekerde arbeidsongeschikt verklaard wanneer hij geen werk kan uitoefenen dat past bij zijn opleiding, vaardigheden en eerdere werkzaamheden.
  • Bij gangbare arbeid wordt een verzekerde beoordeeld voor het verrichten van arbeid in algemene zin. Zo lang dat nog mogelijk is, zal de de verzekerde niet arbeidsongeschikt worden verklaard. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.