Arbeidsongeschiktheidsmelding


Het schadetraject bij een AOV begint met de melding van de verzekerde die arbeidsongeschikt is geworden aan de verzekeraar. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen de eigen risicotermijn. Als de melding plaatsvindt na de gestelde termijn, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering. De verzekeraar zal na de arbeidsongeschiktheidsmelding van de verzekerde verlangen dat deze zich onder behandeling stelt van een bevoegd arts.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.