Arbeidsongeschiktheidspensioen


Het arbeidsongeschiktheidspensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst.

Arbeidsongeschiktheidspensioen is pensioen dat voorziet in inkomen wanneer een werknemer na een ziekteperiode niet meer in staat is arbeid te verrichten (en daarmee arbeidsongeschikt is geworden).

In het dagelijks spraakgebruik gebruiken we de term arbeidsongeschiktheid voor iemand die een uitkering krijgt omdat hij door ziekte niet meer kan werken. De diverse wetten en polisvoorwaarden die hier over gaan, hanteren vaak specifiekere definities. De wet die voor pensioen het belangrijkst is, is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

In de pensioenovereenkomst kunnen werkgever en werknemer één of meerdere van de onderstaande dekkingen op het punt van arbeidsongeschiktheid overeenkomen:

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.