Arbeidsongeschiktheidspercentage


Het arbeidsongeschiktheidspercentage is de mate waarin iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard. Voor werknemers gebeurt dit door het UWV bij de WIA beoordeling, bij DGA's en zelfstandigen staat in de polisvoorwaarden genoemd welke beoordeling van kracht is. Dit kan ook op basis van maatschappijbeoordeling zijn. Maatschappijbeoordeling houdt in dat de verzekeringsmaatschappij zelf deskundigen aanwijst (of in dienst heeft) om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.