Arbeidsovereenkomst


De wettelijke bepalingen over de arbeidsovereenkomst staan in het Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10). In artikel 7:610 wordt de arbeidsovereenkomst gedefinieerd als: 'de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.'

Een arbeidsovereenkomst wordt meestal schriftelijk vastgelegd, maar mag ook mondeling worden overeengekomen. De rechtsverhouding moet daarbij "voldoende bepaalbaar" zijn. Dat wil zeggen dat het duidelijk is of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. Als partijen zelf hun relatie niet zo duidelijk hebben omlijnd dat duidelijk is of er inderdaad sprake is van een arbeidsovereenkomst, kijkt de wet  naar de volgende criteria:

  • loon (ontvangt de werknemer loon?);
  • arbeid (moet de werknemer zelf het werk doen, of mag hij zich door iemand anders laten vervangen?);
  • gezag (kan de werkgever instructies geven over de uitvoering van het werk).

Als er sprake is van zowel loon, arbeid als gezag, dan stelt de wet vast dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met alle rechtsgevolgen die daarbij horen. Daarbij is het niet van belang of de werkgever en/of de werknemer ook daadwerkelijk de bedoeling had om een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

In de arbeidsvoorwaarden staat omschreven onder welke voorwaarden de werkzaamheden worden verrricht.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.