Arbeidsovereenkomst en ketenregeling


De ketenregeling is één van meerdere zaken die de Wet Werk en Zekerheid op het gebied van arbeidsverhoudingen regelde.

De ketenregeling heeft als doel te zorgen dat flex minder flex wordt, door te voorkomen dat mensen steeds een tijdelijke contract krijgen (een keten van tijdelijke contracten), in plaats van een contract voor onbepaalde termijn.

Als er een keten van tijdelijke contracten ontstaat die aan één van de voorwaarden voldoet, ontstaat vanzelf een contract voor onbepaalde tijd.

 • Meer dan drie tijdelijke contracten achter elkaar in een keten, of
 • Opvolgende tijdelijke contracten voor in totaal meer dan twee jaar.

Een opvolging van tijdelijke contracten geldt niet als een keten, als er tussen twee tijdelijke contracten een periode is van minimaal 6 maanden waarin de werknemer bij de betreffende werkgever geen arbeidscontract had. Het nieuwe tijdelijk contract na deze zes maanden geldt dan als eerste contract in een nieuwe keten.

Dit wordt ook wel de 3x2x6-regel genoemd.

Er zijn uitzonderingen mogelijk

 • Er kunnen afwijkende regelingen per cao worden afgesproken. Zo kan de periode van twee jaar worden verlengd naar maximaal vier jaar. En het aantal contracten kan tot maximaal zes contracten worden verlengd.
 • Bij dienstverbanden van werknemers tot achttien jaar met een omvang van twaalf uur of minder is de ketenbepaling niet van toepassing.
 • Voor leer-arbeidsovereenkomsten in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)   is de ketenbepaling niet van toepassing
 • Voor bestuurders van rechtspersonen geldt de alleen de grens van 3 contracten, maar in de arbeidsovereenkomst kan afgeweken worden van de periode van 2 jaar.
 • De ketenbepaling bij uitzendovereenkomsten gaat na 26 weken in. De afwijking daarvan in cao’s wordt gemaximeerd op 78 weken.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.