Arbeidsvoorwaarden


Met arbeidsvoorwaarden worden bedoeld: alle afspraken die betrekking hebben op de door de werkgever aan zijn werknemers verschuldigde tegenprestatie voor de geleverde arbeid, zoals bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie, kinderopvangregelingen, studiefaciliteiten en pensioen.

Arbeidsvoorwaarden zijn globaal te verdelen in primaire arbeidsvoorwaarden (hieronder valt het loon), en secundaire arbeidsvoorwaarden (hieronder vallen alle overige regelingen die een werknemer en werkgever met elkaar overeenkomen).

Arbeidsvoorwaarden kunnen worden overeengekomen voor een gehele bedrijfstak in een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). CAO's moeten in de regel door alle bedrijven die behoren tot dezelfde bedrijfstak verplicht nagekomen worden. Deze verplichting komt tot stand doordat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van de betrokken partijen een algemeen verbindend verklaring afgeeft.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.