Autoriteit Financiële Markten


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is belast met het gedragstoezicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het doel van dit gedragstoezicht is te komen tot een eerlijke, efficiënte, transparante en open financiële markt. Hierbij staat het belang van de consument voorop.

De AFM ziet toe op naleving van de gedragsregels zoals die in de Wft zelf zijn vastgelegd en de regels in de Pensioenwet.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.