Autoriteit Persoonsgegevens


De Autoriteit Persoonsgegevens is een overheidsorgaan, dat toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. Daarnaast staat de Autoriteit Persoonsgegevens voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

De hoofdtaken van de  Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

 Wanneer er sprake is van een datalek moet bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gedaan worden.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.