AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)


De bescherming van persoonsgegevens is niet overal ter wereld hetzelfde geregeld als in Nederland. Het verschil in beschermingsniveau tussen Nederland en de lidstaten van de Europese Unie (EU) is echter minder groot dan het verschil met landen van buiten de EU.

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming nagenoeg gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben opgesteld op basis van de EU-privacyrichtlijn uit 1995. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is hier de Nederlandse uitwerking van.

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

Kijk voor alle actuele informatie hier