Begunstigde


Een van de betrokken partijen bij de verzekeringsovereenkomst is de begunstigde.

De begunstigde is degene die bij een ongevallenverzekering of levensverzekering is genoemd als gerechtigde tot het in ontvangst nemen van de uitkering. De begunstigde kan de verzekeringnemer zijn, maar ook iemand anders.

In artikel 6:253 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de verzekeringnemer die een derde heeft begunstigd, deze begunstiging niet kan herroepen als de begunstigde de begunstiging heeft aanvaard. Een melding van de begunstigde aan de verzekeraar is voldoende voor de aanvaarding.

Bij schadeverzekeringen is er geen sprake van een begunstigde, en komt de uitkering ten gunste van de verzekeringnemer.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.