Beschikkingsrechten verzekeringnemer levensverzekeringen


De (beschikkings)rechten van een verzekeringnemer is één van de rechten van een levensverzekering. Dit recht houdt in dat de verzekeringnemer:

  • de begunstiging tussentijds mag wijzigen, tenzij de begunstigde deze heeft aanvaard. In dat geval kan de begunstiging alleen nog gewijzigd worden door toetstemming van deze begunstigde. 
  • de verzekering tussentijds mag afkopen ofwel op ieder moment voor de contractueel afgesproken einddatum van de verzekering de waarde kan opvragen en laten uitkeren
  • van de verzekering tussentijds de premie kan wijzigen, dat wil zeggen op enig moment tijdelijk of definitief kan stoppen met de premiebetaling, de premie kan verlagen of verhogen
  • de rechten van de verzekering kan overdragen of verpanden aan een pandhouder, bijvoorbeeld de hypotheekbank
  • en de verzekering belenen, dat wil zeggen dat uit de opgebouwde waarde alvast een een voorschot rentedragen wordt geleend door de verzekeringnemer.

Er zijn geen plichten voor de verzekeringnemer vanwege de eenzijdigheid van de overeenkomst.

Recht en plicht van de verzekerde is uitsluitend dat, als hij een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico wil meeverzekeren, gezondheidswaarborgen moet leveren of een gezondheidsverklaring moet overleggen en in sommige gevallen medisch onderzoek laten verrichten. 

Uitoefening beschikkingsrechten tijdens huwelijk: voor de echtgenoot of partner van de verzekeringnemer gelden in de regel geen zelfstandige of indirecte (via eventueel de huwelijkse goederengemeenschap) rechten of plichten naar de verzekeraar. Is de verzekeringnemer gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is de beschikkingsbevoegdheid van bovengenoemde rechten tijdens de looptijd en gedurende het huwelijk uitsluitend door de verzekeringnemer uit te oefenen. Deze heeft dus geen toestemming nodig van zijn of haar huwelijkspartner.

Uitoefening beschikkingsrechten na het huwelijk: een levensverzekering van een verzekeringnemer kan deel uitmaken van de goederengemeenschap. Bij echtscheiding kan de verzekeringnemer de beschikkingsrechten alleen uitoefenen met toestemming van de ex-partner, tenzij blijkt uit bijvooorbeeld het echtscheidingsconvenant, dat de beschikkingsrechten zijn overgedragen aan de verzekeringnemer.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.