Borgstelling


De borg (een persoon) verplicht zich met een overeenkomst (de borgstelling) om een verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet doet. Een borgstelling geeft de geldverstrekker extra zekerheid dat de lening wordt terugbetaald. In de overeenkomst staat wat het maximale bedrag is en in welke gevallen de borg mag worden aangesproken.