Carenzjaar


In de oorspronkelijke betekenis staat een carenzjaar voor het jaar tussen het voordoen van het risico en de (eerste) uitkering. In Wmk-verband staat carenztijd voor de periode waarin geen dekking wordt geboden. Carenzjaren zijn destijds door meerdere verzekeringsmaatschappijen ingevoerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet op de medische keuringen.

Het gebruik van carenzjaren leidde tot ongewenste situaties voor werknemers, omdat er geen zekerheid bestond over dekking van het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico. Overleg tussen het Verbond van Verzekeraars en andere organisaties heeft geleid tot het Van Leeuwen convenant. Dit convenant is op 01-01-2010 in werking getreden. Hierin is de werking van het carenzjaar afgezwakt tot een uitsluitingsclausule.

Bij pensioenregelingen is het overlijdensrisico in principe vanaf aanvang gedekt. Alleen als de deelnemer in het eerste jaar van verzekering overlijdt kan de verzekeraar een onderzoek instellen of de gezondheidstoestand van de deelnemer bij het sluiten van de verzekering zodanig was dat overlijden in het eerste jaar redelijkerwijs vermoed kon worden. Het overlijdensrisico is dan niet gedekt.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.