Deskundigenoordeel


Een deskundigenoordeel is een niet bindend advies van het UWV naar aanleiding van een vraag van een werkgever, werknemer of belanghebbende op het gebied van ziekte en re-integratie van de werknemer. De te behandelen vragen zijn: is de werknemer ziek, werkt de werknemer of werkgever voldoende mee aan re-integratie en is er binnen de onderneming passend werk voorhanden?

Het deskundigenoordeel is een instrument dat kan helpen om onduidelijkheden weg te nemen en re-integratietrajecten die zijn vastgelopen weer vlot te trekken.

Er zijn 4 vragen die kunnen worden voorgelegd aan het UWV:

• Deskundigenoordeel ‘geschiktheid tot werken’. Hierbij beantwoordt het UWV de vraag of de werknemer zijn of haar eigen werk kan uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een werkgever van mening is dat zijn zieke werknemer best weer aan de slag kan in zijn eigen functie, terwijl de werknemer een andere mening is toegedaan;

• Deskundigenoordeel ‘passende arbeid’. Het UWV oordeelt bij deze vraag over de mate waarin sprake is van passende arbeid voor de werknemer. Als de werknemer bijvoorbeeld vindt dat er, wellicht met enige verschuivingen, wel passende arbeid binnen de organisatie is maar de werkgever dit onmogelijk acht;

• Deskundigenoordeel ‘re-integratie-inspanningen werkgever’. Bij dit deskundigenoordeel kan het UWV onderzoeken of de werkgever voldoende inspanningen levert om tot het gewenste resultaat te komen;

• Deskundigenoordeel ‘re-integratie-inspanningen werknemer’. Bij dit deskundigenoordeel onderzoekt het UWV of de werknemer voldoende inspanningen levert om tot re-integratie te komen.

De werkgever kan een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV, ook de werknemer kan een aanvraag doen voor een deskundigenoordeel. Hiervoor kan vanaf de UWV website een aanvraagformulier worden gedownload. De vraagstelling moet gaan over een van de drie eerder genoemde punten. Als al deze punten onduidelijk zijn, moeten er dus eigenlijk drie oordelen worden aangevraagd. De kosten voor een deskundigenoordeel zijn 100 euro voor een werknemer en de werkgever betaalt 400 euro als hij een deskundigenoordeel aanvraagt. 

De werkwijze van het UWV hangt af van welke vraag is gesteld. Bij het deskundigenoordeel ‘geschiktheid tot werken’ voert de verzekeringsarts met de werknemer een beoordelingsgesprek. Daarnaast vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Indien nodig wordt er informatie opgevraagd bij de bedrijfsarts, specialist of huisarts. Bij de andere deskundigenoordelen zal veelal ook de arbeidsdeskundige van het UWV betrokken worden. Deze zal bij de beoordeling of er sprake is van passende arbeid het niet gezondheidskundige deel voor zijn rekening nemen.

Binnen twee weken volgt het oordeel van het UWV dan wel de mededeling dat meer tijd nodig is. Als er informatie bij derden wordt opgevraagd neemt het traject meestal meer tijd in beslag. De werkgever ontvangt niet het medische deel van het oordeel.

Een deskundigenoordeel is geen bindende uitspraak. Als een van de betrokkenen het niet eens is met het oordeel staat de gang naar de rechter open. De rechter doet een bindende uitspraak maar houdt daarbij wel rekening met het deskundigenoordeel.

Het blijkt dat er bij veel vragen om een deskundigenoordeel een arbeidsconflict schuil gaat. Er wordt dan meestal een deskundigenoordeel ‘geschiktheid tot werken’ aangevraagd. Dit brengt het UWV in een lastig parket. Ingaand op de vraagstelling zou alleen het medische aan de orde moeten komen. Wanneer echter louter op medische gronden het eigen werk weer hervat wordt terwijl er een arbeidsconflict speelt, is natuurlijk vragen om hernieuwde uitval. Het UWV zal rekening moeten houden met deze situationele arbeidsongeschiktheid immers; het doel is een succesvolle re-integratie.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.