Directeur Groot Aandeelhouder


Het begrip Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is een juridisch vastgelegd begrip. Wanneer iemand volgens een wet kwalificeert als DGA heeft dit bepaalde rechtsgevolgen volgens die wet. Definitie en rechtsgevolg variëren per wet.

Toch is er wel een kern. Bij alle wetten gaat het er om dat een DGA zoveel zeggenschap heeft in de onderneming waar hij in loondienst is, dat er speciale regels op hem van toepassing zijn. Waar de grens ligt varieert per wet. Wie als DGA geldt voor de ene wet, geldt dus niet automatisch ook als DGA in de zin van een andere wet. De rechtsgevolgen van de andere wet treden dus ook niet automatisch in. Dat kan natuurlijk wel, als de betreffende persoon zowel aan de DGA definitie van de ene als aan de DGA definitie van de andere wet voldoet.

De vraag of iemand als DGA geldt, is relevant voor en wordt bepaald in:

De DGA heeft een bijzondere positie als het gaat om het DGA-pensioen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.