Echtscheiding


Een huwelijk eindigt bij leven door echtscheiding en door ontbinding van het huwelijk door scheiding van tafel en bed. Een echtscheiding moet altijd door een rechter uitgesproken worden.

Een echtscheiding kan op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek worden ingediend bij een rechtbank.

Op het moment dat de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is de formele scheiding tot stand gekomen.

Indien de inschrijving niet binnen zes maanden nadat de uitspraak van de rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan, is de scheiding niet tot stand gekomen (de beschikking van de rechtbank is dan komen te vervallen).