Eerstejaarsevaluatie


Als een zieke werknemer na een jaar nog niet aan het werk is (om precies te zijn: 52 weken na de 1e ziektedag) wordt de re-integratie van de werknemer besproken tijdens de eerstejaarsevaluatie. Dit vormt een onderdeel uit de re-integratieverplichting van de werkgever en werknemer. Dit is, conform het stappenplan in de Wet verbetering poortwachter, tevens het moment, op z'n laatst, waarbij 2e spoor re-integratie ingezet dient te worden.

Sinds 1 januari 2004 is de werkgever verplicht om bij ziekte twee jaar het loon van de werknemer door te betalen. Door deze verlenging naar twee jaar, verschuift het moment waarop het re-integratieverslag moet worden ingediend. Immers, pas aan het eind van het tweede ziektejaar kan een werknemer een WIA-uitkering aanvragen en pas dan wordt het re-integratieverslag opgesteld. De beoordeling van het UWV schuift hierdoor ook één jaar op. De re-integratie-inspanningen worden pas na twee jaar door het UWV geëvalueerd. De minister heeft het daarom wenselijk geacht om aan het einde van het eerste ziektejaar een extra evaluatiemoment in te bouwen waarop werkgever en werknemer de geleverde re-integratie-inspanningen evalueren.

Doel van de eerstejaarsevaluatie is werkgever en werknemer zo goed mogelijk het tweede ziektejaar in te laten gaan. De kernvragen die gesteld moet worden zijn: wat stond werkgever en werknemer voor ogen gedurende het eerste jaar en is dat allemaal bereikt?  Zijn de afgesproken doelen gehaald? Indien dit niet het geval is, is de huidige aanpak nog wel reëel? Het gaat met andere woorden om de vraag of de re-integratie nog op de goede koers ligt. De eerstejaarsevaluatie is erop gericht te bewerkstelligen dat de resterende mogelijkheden van de werknemer zo goed mogelijk worden benut. Naar aanleiding van deze evaluatie kan het Plan van Aanpak worden aangepast.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.