Garantie


Een garantie biedt de geldverstrekker extra zekerheid dat de geldlening wordt terugbetaald. De garantsteller is verplicht om te betalen, wanneer de hoofdschuldenaar dat niet wil of kan. Wordt de garantsteller aangesproken, omdat de hoofdschuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan moet deze direct betalen. Het is dus niet nodig dat de kredietverstrekker om eerst de borgsteller aan te spreken.