Gebruikelijk loon


Naast inkomenstenbelasting voor inkomsten uit aanmerkelijk belang, valt de Directeur Groot Aandeelhouder onder de bepalingen van de Wet op de Loonbelasting 1964 voor loon dat hij van de BV of NV ontvangt. Ter voorkoming van een onwenselijk laag salaris voor DGA's, is wettelijk vastgelegd dat voor de hoogte van het DGA-salaris de gebruikelijkloonregeling geldt. De gebruikelijkloonregeling is opgenomen in artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964 en stelt dat het DGA-salaris tenminste gelijk is aan: 

  • 75% van het loon dat gebruikelijk is voor het 'meest vergelijkbare' dienstverband (vergelijkingsmethode)
  • het hoogste loon van de best verdienende medewerker bij dezelfde werkgever
  • het wettelijk minimale DGA-salaris, inclusief bijtelling van de auto van de zaak, dat jaarlijks wordt gepubliceerd door de Belastingdienst.

De doelmatigheidsmarge van 25% bij de vergelijkingsmethode betekent dat het loon van de DGA maximaal 25% mag afwijken van het loon van de 'meest vergelijkbare' dienstbetrekking (was voor 2015 30%). Zowel de DGA als de inspecteur zullen gegevens moeten aanleveren voor onderbouwing van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.  

Lager dan gebruikelijk loon

Alleen als de DGA aannemelijk kan maken dat een lager loon reëel is, mag een lager loon worden vastgesteld. Dit kan bijvoorbeeld in de opstartfase, als de DGA niet full-time werkt of bij een slechte financiële positie van de BV.

Hoger dan wettelijk minimale gebruikelijk loon

De bewijslast voor een hoger salaris dan het wettelijke minimale DGA-salaris ligt bij de Belastingdienst. Als de inspecteur met de vergelijkingsmethode kan aantonen dat het gebruikelijk loon van een DGA hoger moet liggen dan het feitelijk genoten salaris, is het verschil belast als als fictief loon. Het gehele gebruikelijk loon wordt dan belast, dus ook het deel dat niet is ontvangen. Als er geen meest vergelijkbaar dienstverband is, kan de inspecteur met afroommethode eventueel een hoger DGA-salaris vaststellen. 

Versoepeling gebruikelijkloonregeling

Sinds 1 januari 2010 is de gebruikelijkloonregeling versoepeld voor de DGA voor wie het vast te stellen loon voor arbeid in de BV niet hoger is dan €5.000. Hierbij kan gedacht worden aan de DGA van een besloten vennootschap waarin de ondernemingsactiviteiten louter bestaan uit vermogensbeheer. De gebruikelijkloonregeling is in deze gevallen niet meer van toepassing.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.