Gezondheidsverklaring


Een gezondheidsverklaring is een verklaring van een kandidaat-verzekerde waarin hij antwoord geeft op vragen over zijn gezondheid.

Verzekeraars vragen meestal een gezondheidsverklaring bij verzekeringen met een overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsdekking. De acceptatieafdeling van de verzekeraar beoordeelt de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde op basis van de ingevulde gezondheidsverklaring. Afhankelijk van de beoordeling zal de verzekeraar de aanvraag accepteren, aanvullende gegevens willen ontvangen, of afwijzen. De verzekeraar kan ook een medische keuring verlangen.

Een verzekeraar mag niet altijd medische waarborgen vragen. De Wet op de medische keuringen (Wmk) bepaalt bijvoorbeeld dat de verzekeraar geen medische waarborgen mag vragen voor pensioenregelingen die onder de Pensioenwet vallen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.