Hypotheekrecht


Een hypotheekrecht is een zakelijk zekerheidsrecht op een registergoed. Met een registergoed als onderpand heeft de geldverstrekker zekerheid dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. Registergoederen zijn onroerende zaken, maar ook geregistreerde schepen en vliegtuigen en zogenaamde zakelijke genotsrechten, zoals erfpachtrecht.