Intrest


Intrest is de actuariële term voor rente.

Met intrest wordt de vergoeding bedoeld die ontvangen wordt voor het uitlenen van geld. De term intrest wordt gebruikt om verwarring met de term rente te voorkomen. Met een rente wordt een periodieke uitkering bedoeld.

Er is onderscheid tussen enkelvoudige en samengestelde intrest.

Enkelvoudig: per vooraf overeengekomen periode wordt intrest vergoed.
Voorbeeld: op een obligatie van € 100 wordt jaarlijks een couponrente vergoed van 3%.  Jaarlijks ontvangt de obligatiehouder € 3.

Samengesteld: de rente wordt toegevoegd aan de hoofdsom en ook over de toegevoegde rente wordt vervolgens rente vergoed.
Voorbeeld: de rente op een spaarrekening is 1,5%. Het spaarsaldo van € 100 in jaar 1, is inclusief rentevergoeding begin jaar 2 toegenomen tot € 101,50.
In jaar 2 wordt rente ontvangen over € 101,50 zodat begin jaar 3 een bedrag op deze spaarrekening staat van € 103,07

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.