Wikiresultaten voor 'J'


Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening, een toelichting op beiden, en een kasstroomoverzicht.  [Lees verder]


Jaarruimte

De jaarruimte is de maximale premieaftrek voor lijfrentes, waarop een belastingplichtige, die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, in een bepaald kalenderjaar aanspraak kan maken wegens een pensioentekort. In artikel... [Lees verder]


Jaarruimte steeds verder beperkt

Jaarruimte is het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag aan lijfrentepremie om een tekort in pensioenopbouw in de tweede pijler aan te vullen. Als gevolg van de verlaging van de fiscaal maximale pensioenopbouw... [Lees verder]


Jareneis

De jareneis (4 uit 5 eis) houdt in dat een werknemer in de afgelopen 5 jaar in tenminste 4 jaar daarvan gedurende minimaal 52 dagen per jaar in loondienst moet zijn... [Lees verder]


Juridische aspecten DGA pensioen

Het pensioen van de Directeur Groot Aandeelhouder is een arbeidsvoorwaarde waarop de regels met betrekking tot de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn. Daarnaast gelden daarvoor specifieke juridische voorwaarden op het gebied van:  de pensioentoezegging in de arbeidsovereenkomst; de uitvoering... [Lees verder]


Juridische fusie en pensioenverplichting

Juridische fusie is een van de vormen van overgang van een onderneming. Bij een juridische fusie gaat het vermogen van de oude rechtspersonen onder algemene titel over op de verkrijger. De... [Lees verder]

Financieel Vakweb Wiki

Hierin geven we uitleg over de technisch inhoudelijke aspecten van financiële onderwerpen. Handig voor studie of naslag bij advieswerk. Voor beschouwende teksten en duiding van actualiteiten kunt u terecht bij de updates.

U gebruikt de wiki door het invoeren van een zoekterm. Na invoer verschijnt een lijst met teksten die zijn gesorteerd op relevantie, met de eerste paar regels van de tekst. Als er wetten zijn waar het onderwerp in voorkomt, worden die tegelijkertijd getoond. Klik op de tekst in de lijst waarvan u vermoedt dat u die het snelst de kennis oplevert die u zoekt en u krijgt de volledige tekst te zien. In deze teksten zijn weer linkjes opgenomen die naar verdiepende teksten, of inleidende teksten leiden.

U zoekt binnen teksten of wetten gemakkelijk verder met de toetscombinatie: Ctrl+F.