Kenmerken annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering


Er zijn meerdere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen.

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering heeft de volgende kenmerken:

 • bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de verzekering volgt een uitkering
 • de looptijd van de verzekering wordt bepaald door de ingangsdatum en de einddatum van de verzekering
 • het verzekerde kapitaal daalt vanaf aanvang van de verzekering tot aan de eindatum van de verzekering
 • de daling van de verzekering kent een annuïtair dalend verloop
 • de annuïtaire daling wordt bepaald op basis van een rente percentage
 • er is één of meerdere verzekerden; bij overlijden van één van hen of na overlijden van beiden voor de einddatum volgt een uitkering
 • bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum vervalt de verzekering zonder enige uitkering
 • de verzekering kent een periodieke premie of een eenmalige premie ofwel koopsom
 • de looptijd van de premiebetaling is vaak korter dan de looptijd van de verzekering
 • degene die de uitkering krijgt is de begunstigde. Er kunnen meerdere begunstigden op één polis zijn.

Relevante artikelen

 • Muis over: Toont verwante wiki's.
 • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
 • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
 • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
 • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.