Levensfasenmodel


Een levensfasenmodel voor de financiële dienstverlening geeft op hoofdlijnen weer in welke levensfase een consument zich bevindt. Hieruit kan een financiële dienstverlener afleiden welke financiële behoeftes een consument heeft. 

Er zijn 5 levensfasen:

  1. De vroege jeugd: deze fase loopt tot 15 jaar. De consument in deze fase is afhankelijk van zijn ouders en legt zijn basis voor de toekomst door opleiding.
  2. De jongvolwassenheid/opstartfase: in deze fase ontwikkelt de consument zich van student met ondersteuning van ouders tot de consument die zelfstandig woont of samen gaat wonen. De consument heeft een klein of negatief vermogen. Het negatief vermogen komt doordat de consument geld aan grote aankopen uitgeeft, dat hij nog niet heeft. 
  3. De middenfase/expansiefase: de consument woont op zichzelf, heeft de studie afgerond en heeft een baan. Samenwonen, huwelijk en kinderen horen bij deze fase. Hierdoor nemen de uitgaven toe en is het vermogen meestal negatief. 
  4. De actieve oudere/rijpheidsfase: de kinderen zijn de deur uit, meer tijd voor hobby's of vrijwilligerwerk. De consument gaat over enkele jaren met pensioen. De uitgaven zijn vaak lager dan in de middenfase terwijl het inkomen inmiddels is toegenomen. Dit leidt tot een groei van het vermogen. Vanaf pensioendatum dalen de inkomsten.  
  5. De afhankelijke oudere/teruggangsfase: de consument is minder gezond en heeft meer zorg nodig. De zorgkosten stijgen, een overstap naar een verzorgingstehuis is een mogelijkheid. Het vermogen neemt in deze fase af door toenemende zorgkosten. 

Levensfasen gelden niet voor iedereen; het levensfasenmodel gaat uit van de meest voorkomende situaties. Andere situaties zijn uiteraard mogelijk.

Vanaf 1 september 2015 is de Wet Studievoorschot hoger onderwijs in werking getreden met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.