Liquiditeitsrisico


Liquiditeitsrisico kent 2 vormen:

Liquiditeitsrisico bij een bank: Een bank loopt het risico niet alle spaarders van hun geld te kunnen voorzien. Een bank houdt een bepaalde hoeveelheid liquide middelen aan. Dit geld kan een bank direct uitbetalen aan spaarders. Als alle spaarders tegelijkertijd hun geld opeisen, komt de bank liquiditeiten tekort. De bank kan de door haar verstrekte kredieten meestal niet direct terugvorderen om liquide middelen te krijgen.

Liquiditeitsrisico bij beleggingen houdt in dat je beleggingen niet of nauwelijks kunt verhandelen op de beurs. Je beleggingen zijn dan niet ‘liquide’. Hierdoor kun je je beleggingen (tijdelijk) niet verkopen. Je kan dus niet vrij over je inleg beschikken of je krijgt een slechtere prijs voor je beleggingen als je ze verkoopt.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.