Loonaanvullingsuitkering


De loonaanvullingsuitkering is een WGA-uitkering waar een arbeidsongeschikte werknemer recht op kan hebben na afloop van de loongerelateerde uitkering. Een werknemer heeft volgens de artikelen 60 tot en met 62 van de WIA recht op een loonaanvullingsuitkering als:

  • de looptijd van de WGA-loongerelateerde uitkering is verstreken; en
  • degene tenminste 50% van het loon verdient (inkomenseis) dat hij volgens het UWV nog kan verdienen (restverdiencapaciteit).

Een werknemer hoeft niet aan deze laatste inkomenseis te voldoen als hij volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is. Dat wil zeggen wanneer iemand op dit moment door een ziekte of beperking helemaal niet kan werken, maar in de toekomst waarschijnlijk wel weer.

Wanneer iemand niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, heeft hij mogelijk nog wel recht op een WGA-vervolguitkering. Deze vervolguitkering is wel een stuk lager dan de loonaanvullingsuitkering.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.