Marktrente van pensioenfondsen voor het bepalen van de contante waarde van hun toekomstige verplichtingen


Marktrente bij pensioenfondsen is 1 van de 4 voorbeelden van verschillend gebruik van marktrente.

Pensioenfondsen moeten op grond van het Financieel Toetsingskader (vastgelegd in de Pensioenwet) hun technische voorziening vaststellen op basis van marktwaardering. De technische voorziening is de contante waarde van de toekomstige verplichtingen.

Om de toekomstige verplichtingen contant te maken, gebruiken pensioenfondsen een rekenrente. In het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is deze rente gedefinieerd als de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur.

Tot 2007 gold een vaste rekenrente van 4%.

 De andere 3 voorbeelden waarbij marktrente gebruikt wordt: 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.