Onherroepelijke begunstiging


Een begunstigde op een levensverzekering ontvangt de uitkering uit de verzekering op de einddatum bij in leven zijn  of bij eerder overlijden van van de verzekerde.

In artikel 6:253 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de verzekeringnemer die een derde heeft begunstigd, deze begunstiging niet kan herroepen als de begunstigde de begunstiging heeft aanvaard. Als de verzekeringnemer een begunstigde heeft aangewezen, hoeft de begunstigde alleen een schriftelijke melding aan de verzekeraar te doen om de aanvaarding te voltooien. Het aanvaarden van een begunstiging door een begunstigde noemt met ook wel onherroepelijke begunstiging. Dit houdt in dat de verzekeringnemer de begunstiging na aanvaarding door de begunstigde niet kan wijzigen, zonder toestemming van die begunstigde.

Onherroepelijke begunstiging past men bijvoorbeeld toe bij:

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.