Ontslagroutes


De ontslagroutes is één van meerdere zaken die door de wet Werk en Zekerheid is geregeld.

De Wet Werk en Zekerheid introduceerde twee vaste ontslagroutes. Welke route gevolgd wordt, is afhankelijk van de reden van ontslag.

  • Ontslagen om bedrijfseconomische reden en ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid gaan altijd via het UWV. In artikel 7:671a BW is exact aangegeven in welke gevallen de UWV route gevolgd moet worden.
  • Ontslagen die betrekking hebben op (dis)functioneren en andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen (zoals een verstoorde arbeidsverhouding) moeten aan de kantonrechter worden voorgelegd. In artikel 7:671b BW is exact aangegeven in welke gevallen de kantontrechterroute gevolgd moet worden.

Daarnaast is beëindiging van de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden mogelijk door de Wet Werk en Zekerheid. Dan blijven UWV en kantonrechter buiten beeld.

Hoger beroep is altijd mogelijk

Toetsing door UWV of kantonrechter wordt een preventieve toets genoemd. Beide procedures krijgen een beroepsmogelijkheid: tegen het ontslag via het UWV kan beroep worden ingesteld bij de kantonrechter. Tegen ontslag dat door de kantonrechter wordt verleend kan hoger beroep worden ingesteld tot aan een cassatieverzoek bij de Hoge Raad toe.

Twee weken bedenktijd

Na de dag van schriftelijke instemming met de beëindiging heeft de werknemer twee weken lang het recht om terug te komen op zijn besluit om in te stemmen met beëindiging van de dienstbetrekking.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.