Overeenkomst


De overeenkomst is de belangrijkste rechtsfiguur in het burgerlijk recht. Aan een overeenkomst verbindt de wet het gevolg dat er verbintenissen ontstaan tussen de partijen die de overeenkomst aangaan. Dit wordt in artikel 6:213 van het Burgerlijk Wetboek als volgt beschreven: "Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer anderen een verbintenis aangaan."

In artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een aanvaarding van dat aanbod. Dit aanbod en die aanvaarding zijn zelf rechtshandelingen, te weten eenzijdig gerichte rechtshandelingen. Om een aanbod te doen moet de aanbieder tegenover de andere betrokkene(n) gedrag vertonen waaruit blijkt of dat hij een overeenkomst tot stand wil brengen. Voor het doen van een aanbod kan hij bijvoorbeeld simpelweg zeggen: "ik doe jou het aanbod om mijn auto te kopen". Of hij plakt een papier achter zijn autoruit met de tekst "Te koop" met de prijs erbij. Voor aanvaarding kan de wederpartij bijvoorbeeld zeggen: "Dat is prima, ik ga op je aanbod in". Maar ook als je je pot pindakaas afrekent bij de kassa wordt dat afrekenen bij de kassa als uiting van de wil van koop gezien, en daarmee als aanvaarding. Het plaatsen van de pindakaas in het schap door de winkelier kan als aanbod worden gezien.

In principe is iemand vrij om al dan niet overeenkomsten te sluiten en de inhoud te bepalen. Dit kan voor specifieke gevallen echter anders zijn als dwingendrechtelijke regels dat voorschrijven. Ook mag een overeenkomst niet in strijd zijn met de wet. Het is bijvoorbeeld verboden om een overeenkomst te sluiten waarin iemand wordt ingehuurd om auto's te stelen, of om kartelafspraken te maken.

De wet kan als er eenmaal een (voornemen tot aangaan van een) overeenkomst bestaat allerlei voorschriften geven over de totstandkoming van die overeenkomst of de inhoud ervan. De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat de verkoop van een huis schriftelijk moet worden vastgelegd, en dat er een notaris bij betrokken moet worden. Ook op pensioenovereenkomsten is uitgebreide regelgeving van toepassing. Er bestaat in principe geen plicht tot het sluiten van een pensioenovereenkomst, maar als die gesloten wordt geldt er een grote hoeveelheid regels.

Een levensverzekering is een eenzijdige overeenkomst.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.