Rebalancen


Rebalancen is het corrigeren van de verhoudingen binnen een vermogen dat is belegd op basis van strategische asset allocatie. Als een van de beleggingscategorieën beter presteert dan een andere, neemt het aandeel in het totale belegde vermogen van die beleggingscategorie toe. Daardoor kan de verdeling van de beleggingen gaan afwijken van de beoogde verdeling passend bij het risicoprofiel van de klant. Door rebalancen of herbalanceren brengt de vermogensbeheerder de verhoudingen terug naar de beoogde verdeling passend bij het risicoprofiel van de klant.  

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.