Renterisico


 Het renterisico het risico dat de waarde van een belegging daalt als de marktrente hoger wordt. In het kader van deze opleiding kan je de volgende vormen van renterisico benoemen:

Rentetarieven kunnen wijzigen. Banken trekken geld aan op korte termijn en lenen het geld uit op middellange of lange termijn. De bank zet dus kort geld om in lang geld. Een wijziging van de rentetarieven is hierbij van invloed. Als de marktrente stijgt en de bank heeft leningen verstrekt tegen een lagere rente, dan verdient de bank minder dan zij met de hogere marktrente zou kunnen. 

Renterisico bij beleggingen is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een stijgende rente kan tot minder consumptie leiden en daarmee ook minder omzet bij bedrijven. Bovendien leiden hogere rentes tot  hogere rentelasten bij een onderneming. Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten. een renteverhoging kan daarom een negatieve invloed op de waarde van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die in aandelen en obligaties beleggen.

 

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.