Risico's bank bij aantrekken en uitzetten van gelden


Risico's bij het aantrekken en uitzetten van gelden zijn:

  1. renterisico
  2. liquiditeitsrisico
  3. valutarisico

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.