Risicotolerantie bij beleggen


De risicotolerantie is een van de onderdelen van het risicoprofiel bij beleggen van een klant. Risicotolerantie houdt in dat de klant een bepaald afgewogen risico bij een financieel product vanuit zijn financiële positie kan dragen. De klant kan zijn doelstellingen behalen als de risico's van het product binnen de bepaalde normen blijft. Als de risico's van het product groter zijn en de klant het gevaar loopt dat hij zijn doelstelling niet haalt, valt het product buiten de risicotolerantie en dan is dit product niet passend.

Risicotolerantie staat tegenover risicobereidheid. Risicobereidheid gaat uit van de beleving van de klant en niet de te behalen doelstellingen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.