Schuldhulpverlening


Wanneer natuurlijke personen "problematische schulden"hebben, kunnen zij onder voorwaarden hulp krijgen van de afdeling schuldhulpverlening van hun gemeente.

Er is sprake van problematische schulden als redelijkerwijs is te voorzien dat de schulden niet meer betaald kunnen gaan worden, of dat al is opgehouden met het betalen van de schulden.

  • In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken met de schuldeisers: het zogenaamde minnelijke traject.
  • Pas als blijkt dat dat niet lukt, kan de gemeente de rechter vragen het wettelijke traject toe te passen.

De afloscapaciteit bepaalt hoe wordt afgelost

De schuldhulpverlener berekent de  afloscapaciteit Dat is het bedrag dat de schuldenaar maandelijks kan betalen aan de aflossing van de schulden. Daarvoor berekent de schuldhulpverlener eerst het 'Vrij Te Laten Bedrag' (VTLB): het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven.

Het netto-inkomen minus het VTLB geeft de afloscapaciteit. Dit bedrag wordt gebruikt om tijdens de schuldhulpverleningsperiode de schulden zo veel mogelijk te voldoen.

Het VTLB wordt afhankelijk van de situatie op een beheerrekening of leefgeldrekening gestort.

Er gelden voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling, moet de schuldeiser aan verschillende voorwaarden voldoen. In elk geval gelden de voorwaarden:

  • geen nieuwe schulden maken en de vaste lasten op tijd betalen.
  • ondertekening van een schuldregelingsovereenkomst.
  • de maximale afloscapaciteit inzetten voor de aflossing van de schulden.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.