Soorten levensverzekeringen


Een levensverzekering is een verzamelnaam voor diverse varianten van een verzekering op het leven van een verzekerde. Het afsluiten van een levensverzekering kan tot doel hebben om vermogen voor een later moment te vormen of inkomens- of vermogensteruggang bij overlijden op te vangen. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen:

Levensverzekeringen met een kapitaaluitkering:

Levensverzekeringen met een kapitaaluitkering kunnen ook een beleggingsverzekering zijn.

Levensverzekeringen met een renteverzekeringen:

Levensverzekeringen kunnen eerder of tussentijds, dat wil zeggen voor de met de verzekeraar afgesproken einddatum, worden afgekocht, stopgezet of beëindigd, dan wel op andere manieren worden gewijzigd. Dit kan fiscale gevolgen hebben voor het eventuele uitkering, afhankelijk van het fiscale regime waar de polis onder valt. De fiscale regimes bij kapitaalverzekeringen en renteverzekeringen zijn anders.

Een verzekeraar kan gezondheidswaarborgen vragen bij het afsluiten of wijzigen van een levensverzekering.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.