Stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd


Tot 2013 bouwde een persoon AOW-pensioen op tussen de 15- en 65-jarige leeftijd. In 2012 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (wet VAP) aangenomen. Per 1 januari 2013 is begonnen met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd.

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting. Vanaf 2023 wordt jaarlijks beoordeeld of de ontwikkeling van de gemiddelde resterende levensverwachting aanleiding geeft om de AOW-leeftijd met drie maanden te verhogen. Deze jaarlijkse verhoging mag niet meer zijn dan een verhoging met drie maanden. Als de wettelijk vastgelegde berekening op basis van de levensverwachting leidt tot een verhoging van minder dan drie maanden dan wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd.

Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt minimaal vijf jaar van tevoren aangekondigd. Per 1 januari 2017 wordt een berekening gemaakt op basis van de levensverwachting en wordt bepaald of de uitkomst van deze berekening aanleiding geeft om de AOW-leeftijd in 2022 te wijzigen. Dit zal vervolgens jaarlijks worden gedaan.

Verhoging in

Verhoging met # maanden

AOW-leeftijd

AOW gerechtigde geboren:

2016

3

65 + 6 maanden

na 30-09-1950 en voor 01-07-1951

2017

3

65 +9 maanden

na 30-06-1951 en voor 01-04-1952 

2018

3

66

na 31-03-1952 en voor 01-01-1953

2019

4

66 + 4 maanden

na 31-12-1952 en voor 01-09-1953

2020

4

66 + 8 maanden

na 31-08-1953 en voor 01-05-1954

2021

4

67

na 30-04-1954 en voor 01-01-1955

2022

*

*

*

*Afhankelijk van levensverwachting 

Zie hier meer informatie over de hoogte van de AOW

Tot 2023 kunnen personen een beroep doen op de Overbruggingsuitkering AOW als ze aan voorwaarden voldoen.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.