Van Leeuwen convenant


In het Van Leeuwen Convenant zijn in 2009 met de titel "Toegang tot aan arbeid gerelateerde verzekeringen" aanvullende afspraken gemaakt door het Verbond van Verzekeraars, medici, en consumenten- en patiëntenorganisaties over een nieuwe regeling voor acceptatiebeleid bij inkomensverzekeringen en pensioenen. Dat gebeurde omdat de Wet op de medische keuringen (Wmk)  verschillend geïnterpreteerd werd. De Wmk was geïntroduceerd om mensen met een gezondheidsprobleem of handicap een betere positie op de arbeidsmarkt te geven.

Omdat met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid niet alle problemen waren opgelost, is er op 23 januari 2013 een aanvullend convenant overeengekomen. "Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioenen premievrijstelling in pensioenregeling" Dit convenant is van toepassing bij individuele beëindiging van een arbeidsovereenkomst en bij collectieve beëindiging van een pensioenregeling-  of contract. 

De belangrijkste veranderingen op een rij:

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.