Verbintenis


Een verbintenis is een rechtsverhouding, waardoor de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd wordt aan de andere partij (schuldeiser of crediteur). Het gaat om rechtens afdwingbare plichten (in tegenstelling tot een morele of godsdienstige plicht). De verbintenis kan strekken tot doen, nalaten, geven of dulden. Een overeenkomst schept vaak verbintenissen naar twee kanten. De één verbindt zich iets te leveren, en de ander verbindt zich tegelijkertijd om de bijbehorende prijs te betalen. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is volledig aan de verbintenis gewijd.

Verbintenissen kunnen alleen uit de wet ontstaan (zie artikel 6:1 van het Burgerlijk Wetboek). Dat kan rechtstreeks zijn, of indirect. Wanneer de wet rechtstreeks een verbintenis schept hebben we daar geen invloed op. De wet zegt dat de verbintenis ontstaat en daarmee is deze een feit. Een voorbeeld is de onrechtmatige daad. Als daar sprake van is, bepaalt de wet dat er een verbintenis tot schadevergoeding ontstaat.

In de wet kan ook omschreven staan hoe een verbintenis tot stand gebracht kán worden. Daarop hebben we dus wel zelf invloed: we kunnen kiezen om via de in de wet beschreven weg de verbintenis te laten ontstaan, of niet. De overeenkomst is een voorbeeld van hoe de wet indirect verbintenissen kan scheppen: de wet beschrijft hoe je een overeenkomst kunt sluiten, en bepaalt ook dat uit zo'n overeenkomst verbintenissen volgen. Of we die overeenkomst aangaan, en dus ook of we de daarbij horende verbintenissen in het leven roepen, bepalen we zelf.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.