Vergelijkingsmethode


Bij de vergelijkingsmethode, ook wel de CUP-methode (Comparable Uncontrolled Price) genoemd, stelt de fiscus het loon hoger vast dan de hoogte van het gebruikelijk loon conform artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964.

Deze methode houdt in dat voor de hoogte van het gebruikelijk loon van een Directeur Groot Aandeelhouder gekeken moet worden naar het loon dat een vergelijkbare werkgever betaalt voor vergelijkbare arbeid door iemand die geen aanmerkelijk belang heeft in de BV van de werkgever. Bij vrije beroepsbeoefenaren is de meest vergelijkbare werknemer over het algemeen de meest seniore werknemer die dezelfde opleiding en beroepskwalificaties heeft, en een team van professionals in loondienst kan aansturen, maar die geen mede-eigenaar is.

Een andere methode om het gebruikelijk loon vast te stellen is de afroommethode. De afroommethode kan niet standaard in alle gevallen toegepast worden. Bijvoorbeeld wel voor een management-BV, maar niet voor een praktijkvennootschap die participeert in een samenwerkingsverband.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.