Vermogensvoorzieningen verdeeld in 3 pijlers


Vermogensvoorzieningen zijn onmisbaar voor de goede werking van het economisch verkeer en de maatschappij. 

Er bestaan verschillende soorten vermogensvoorzieningen, verdeeld over drie pijlers.

Drie pijlers van vermogensopbouw

De vermogensvoorzieningen zijn ondergebracht in drie pijlers:

Pijler

Geldleverancier

Fiscaal basisregime

Essentie

Voorbeeld

1e pijler

Overheid

Inkomsten

belasting

Overheid int premies onder de bevolking en herverdeelt dit geld via uitkeringen.

WW, AOW, WIA, WGA, Bijstand

2e pijler

Werkgever

Loonbelasting

Is onderdeel van arbeidsvoorwaarden.

Werkgever betaalt voor werknemers. Meestal betaalt de werknemer zelf ook een deel.

Vaak ondergebracht in collectieve voorzieningen. 

Er zijn waarborgen om de werknemer te beschermen.

Ouderdomspensioen, Arbeidsongeschiktheidspensioen, Nabestaandenpensioen, Wezenpensioen

3e pijler

Particulier

Inkomsten

belasting

Particulier  kiest zelf of hij dit doet of niet en kiest zelf welke voorziening(en).

Voor wie een werkgever heeft is het veelal aanvullend. Voor ZZP'ers is het de enige optie.

Hypothecaire lening, Lijfrenteverzekering, Banksparen, Verzekerd sparen, Spaarrekening, Beleggingsrekening

Zowel vermogensopbouw als vermogensafbouw vindt plaats als gevolg van een Life event.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.