Vertrouwen


Er bestaat geen vaste algemeen aanvaarde definitie voor het begrip "vertrouwen". Elementen die in veel definities voorkomen zijn:

  • Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de vrijwillige daden van een andere persoon of groep.
  • Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan.
  • Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit vertrouwen schaadt.
  • Geloven, maar niet zeker weten, dat de ander zal doen wat je van hem verwacht.

Vertrouwen kan gewonnen worden door te sturen op de elementen uit de vertrouwensformule.

Er bestaat ook zoiets als "basisvertrouwen". 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.