Waardeoverdracht eigen beheer naar verzekeraar


Het uitgangspunt voor de hoogte van het af te storten bedrag bij de verzekeraar is de pensioentoezegging die in eigen beheer is uitgevoerd.

Vervolgens berekent de verzekeraar op basis van zijn actuariële grondslagen en commerciële tarieven het bedrag dat de werkgever moet afstorten om de toegezegde pensioenaanspraken te verzekeren. Dit bedrag zal (veel) hoger zijn dan wat er aan fiscale pensioenvoorziening op de balans staat. Het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenvoorziening is een verlies. Dit komt in mindering op het resultaat van de BV en zorgt dus voor een besparing van vennootschapsbelasting.

De BV moet het commercieel berekende bedrag ook daadwerkelijk aan de verzekeraar betalen. Er moeten dus voldoende liquiditeiten aanwezig zijn. Door het afstorten van het pensioen verdwijnt de pensioenverplichting van de balans van de BV.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.