Waardeoverdracht op pensioendatum


Waardeoverdracht op de pensioendatum is een van de 3 vormen van waardeoverdracht.

Waardeoverdracht op de pensioendatum houdt in dat de werknemer de oude pensioenuitvoerder verzoekt om op de pensioendatum de opgebouwde pensioenreserve naar een nieuwe pensioenuitvoerder over te dragen. Er geldt een verplichting tot medewerking op grond van artikel 81 van de Pensioenwet, als de werknemer een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst  heeft.  De werknemer koopt, als pensioengerechtigde, van de pensioenreserve pensioenuitkeringen aan.  

De verzekeraar moet het pensioenkapitaal binnen acht weken na het verzoek van de pensioengerechtigde overdragen aan de pensioenuitvoerder van zijn keuze. Bij latere overdracht is de oude pensioenuitvoerder minimaal de wettelijke rente verschuldigd.

Het overdragen van pensioenkapitaal aan een andere pensioenuitvoerder heet ook wel pensioenshoppen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.