Waarschijnlijkheidsinterval


Waarschijnlijkheidsinterval gebruikt men bij de normaal verdeling en bij het risicotolerantiemodel. Het waarschijnlijkheidsinterval geeft het gebied aan tussen twee grenzen, waarbinnen de beleggingen zich afhankelijk van de standaarddeviatie naar waarschijnlijkheid zullen bewegen.

Met behulp van de waarschijnlijkheidsinterval bepaalt men de normaal verdeling.

Een beleggingsadviseur kan aan de hand van het waarschijnlijkheidsinterval aan de hand van 1* of 2* of 3* de standaarddeviatie, bepalen met welke waarschijnlijkheid de beginwaarde van het vermogen de beoogde eindwaarde kan halen.

Bij de normaal verdeling kun je zien aan de hand van de grafieken welke betekenis de waarschijnlijkheidsinterval heeft.

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.