Wachttijd


Een wachttijd is een periode waarin een deelnemer nog niet aangemeld hoeft te worden voor de opbouw van ouderdomspensioen. Een werkgever mag op grond van artikel 14 van de Pensioenwet in zijn pensioenregeling een wachttijd van maximaal 2 maanden hanteren.

Een langere periode is nietig. Voor nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen mag een werkgever geen wachttijden hanteren.

Tijdens de wachttijd bouwt een deelnemer geen ouderdomspensioen op. Na de wachttijd telt de verstreken periode dus niet mee voor de pensioenopbouw.

Een variant op de wachttijd is de drempelperiode.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.