WAO-gatverzekering


De WAO-gatverzekering is een van de twee verzekeringsmogelijkheden die aanvullen op de WAO.

Binnen de WAO is in 1993 een wijziging geweest, met als gevolg dat er na verloop van enige WAO-uitkeringsjaren (de WAO-loondervingsuitkering) een lagere WAO-vervolguitkering ontstond. Het verschil tussen deze twee uitkeringen werd het WAO-gat genoemd. Voor dit WAO-gat is de WAO-gatverzekering ontwikkeld. Deze verzekering kon collectief via de werkgever gesloten worden, of op individuele basis.

Anno nu bestaat de WAO-uitkering alleen nog voor werknemers die recht hebben gekregen op een uitkering van deze verzekeringsvorm. Er moet dan sprake zijn van een eerste ziektedag voor 1-1-2004. Tevens moet op de eerste ziektedag dekking zijn geweest op deze verzekering.  De uitkering loopt in de meeste situaties door tot de leeftijd van 65 jaar. De latere AOW-wijzigingen tot leeftijd 67 jaar hebben geen verruiming van de eindleeftijd opgeleverd; een reeds ingegane schade valt niet onder de uitbreiding van de dekking.

De uitkering van de WAO-gatverzekering gaat vanuit de verzekeraar naar de (ex-)werknemer. De werkgever speelt in de meeste gevallen geen rol meer.

Een uitkering kan gelijkblijvend zijn, maar ook geïndexeerd zijn. De eerder gesloten verzekering zal hier uitsluitsel over moeten geven. De uitkering loopt door zolang de werknemer nog (volgens de WAO) arbeidsongeschikt is, tot maximaal de eindleeftijd of tot eerder overlijden.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.